ระบบภายในอากาศ หรือระบบ HVAC จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญทำหน้าที่ทั้งรับและหมุนเวียนอากาศ ให้ระบบการทำงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นั่นคือเครื่องจ่ายลมเย็น Air Handler หรือ Air Handling Unit (AHU) ซึ่งเป็นสิ่งที่วิศวกรจำเป็นต้องทำความเข้าใจ และออกแบบระบบระบายอากาศออกมาดีที่สุด เพื่อควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และสภาพแวดล้องที่เกิดขึ้นภายในห้อง หรือบริเวณที่ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Air Handler หรือ Air Handling Unit (AHU) คืออะไร?

Air Handler หรือ Air Handling Unit (AHU) เรียกอีกอย่างว่าเครื่องจ่ายลมเย็น คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นกล่องโลหะใหญ่ ทำหน้าที่นำอากาศจากภายในเข้ามาปรับอุณหภูมิ ปรับความชื้นให้ลดลง แล้วส่งกลับสู่ยังพื้นที่ห้องหรือตัวอาคารที่เปิดใช้งาน โดยเครื่องนี้จะมีการติดตั้งไปพร้อม ๆ กับระบบปรับอากาศให้กับเครื่องทำความเย็น ท่อลม และท่อน้ำ เพื่อกระจายอากาศออกไปสู่พื้นที่การใช้งาน คอยควบคุมทั้งเรื่องของความชื้น อุณหภูมิ กระจายอากาศ และความสะอาดของอากาศ

เครื่องจ่ายลมเย็น Air Handler มีการทำงานอย่างไร?

Air Handler หรือ Air Handling Unit (AHU) จะเป็นอุปกรณ์ปลายทางของระบบน้ำเย็น โดยมีส่วนช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำเย็นจากเครื่อง และอากาศที่มีความร้อน ก่อนส่งอากาศที่อุณหภูมิลดต่ำลงและมีความชื้นเหมาะสมภายในอาคารให้ได้สัมผัสอากาศที่ดีที่สุด

การทำงานหลัก ๆ ของเครื่องนี้ คือการทำอุณหภูมิที่มีความปกติมาเข้าสู่กระบวนการคอยล์เย็นทำให้มีความเย็นมากขึ้น หรือหากต้องการให้ร้อนก็ใช้คอยล์ร้อนช่วยได้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแต่ละสถานที่ แต่ละประเทศ แล้วมีการส่งอากาศที่ได้ไปห้องต่าง ๆ ผ่านท่อลม เป็นการปรับอุณหภูมิของห้อง

ทั้งนี้ Air Handler หรือ Air Handling Unit (AHU) ยังสามารถนำเอาอากาศภายในออกมาระบายทิ้ง และดึงอากาศใหม่จากภายนอกเข้าไป หรือที่รู้จักกันว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์ เพียงแค่แลกเปลี่ยนความร้อนผ่านห้องผสม เพื่อทำให้อากาศมีอุณหภูมิที่ลดลงก่อนเข้ามาในระบบ ยกตัวอย่าง อากาศระบายอุณหภูมิอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ส่วนอากาศภายนอกอุณหภูมิอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส เมื่อผสมกันก็จะได้อากาศมีอุณหภูมิอยู่ที่ 31 องศา ช่วยลดการทำงานหนักของคอยล์เย็น และยังทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายแพง โดยในห้องผสมของเครื่องจะมีบานปรับสำหรับควบคุมอัตราส่วนของอากาศที่หมุนเวียนกลับมาใช้งานได้สบาย

Air Handler สำคัญมากแค่ไหนในการใช้งาน?

Air Handler หรือ Air Handling Unit (AHU) ส่วนใหญ่มักจะถูกนำเอามาใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา การแพทย์ และยังมีชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญที่หากปนเปื้อนอนุภาคในอากาศแม้จะเล็กน้อยก็มีโอกาสทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงได้ การเลือกอุปกรณ์นี้มาช่วยในระบบระบายอากาศจึงค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมาก และจำเป็นต้องได้ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล น่าเชื่อถือได้ พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขอนามัยเข้มงวดมาช่วย
อย่างห้องคลีนรูมถือว่าเป็นห้องที่ต้องใช้งานเครื่องนี้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการระบายอากาศอย่างดี ซึ่งเครื่องก็ควรมีคุณสมบัติรองรับความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น รักษาแรงดันอากาศที่มีภายในห้องให้รองรับต่อข้อกำหนดด้านสาธารณสุข หรือด้านสุขอนามัย (หากแรงดันเกิน AHU ก็จะมีการส่งลมเย็นเข้าห้องมากกว่าที่จะระบายออกมาแทน) หรือคุณสมบัติกรองอากาศ จุลินทรีย์ ฝุ่น และต้องรักษาความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องให้อยู่ระดับมีเหมาะสม

Air Handler เครื่องจ่ายลมเย็น มีกี่รูปแบบให้เลือก?

Air Handler นั้นเป็นเครื่องส่งลมเย็นที่มีขนาดใหญ่ แต่หากใครสนใจเครื่องขนาดเล็กก็มีด้วยเช่นกัน อย่าง Fan Coil Unit หรือ FCU ที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่อง Air Handling Unit (AHU) เลย คือการทำให้อากาศปรับสมดุลเกิดความเหมาะสมต่อพื้นที่นั้น ๆ แต่ก็จะมีข้อแตกต่างตรงที่ขนาด และตำแหน่งของการติดตั้ง

ขนาดเครื่อง AHU จะทำความเย็นได้สูงมากกว่า 5 ตัน สามารถส่งลมเย็นไปยังพื้นที่กว้างได้ ระบบการทำงานมีความซับซ้อนมากกว่าด้วยอุปกรณ์ประกอบที่มีหลากหลาย มีระบบท่อลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยระบบนี้จะติดตั้งในห้องเครื่องและมีบ้างที่จะอยู่ห่างจากพื้นที่ปรับอากาศ เพื่อลดการรบกวนของเสียง

จะเห็นเลยว่า Air Handler หรือ Air Handling Unit (AHU) มีความสำคัญในการเลือกใช้งานโดยเฉพาะการปรับอากาศภายในพื้นที่ หรือภายในห้องนั้น ๆ ให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งาน ทั้งนี้ หากสนใจซื้อแนะนำว่าให้พิจารณาบริษัทที่การันตีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน