ระบบ BAS หรือ Building Automation เป็นระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติผ่านซอฟต์แวร์ จึงสามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทั้งระบบไฟ กล้อง CCTV ระบบปรับอากาศ ลำโพง สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ประตูเข้า – ออก Access Control ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ และมีการแสดงผลพารามิเตอร์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ ช่วยประหยัดพลังงาน จึงทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งระบบนี้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกที่พร้อมดูแลควบคุมเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอาคารทุกประเภท ทำให้ทุกระบบทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมีประสิทธิภาพ

หลักการทำงานของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ หรือ BAS (Building Automation) มีหลักการทำงานรูปแบบควบคุมอัตโนมัติด้วย Network Controller ที่เป็นตัวควบคุมหลัก และยังมีการใช้ DDC Controller ควบคุมย่อย ๆ ซึ่งการทำงานกับ Operator Workstation ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายของ Controller อย่าง LAN หรือ Terminal ตัวใดตัวหนึ่ง เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อระบบแบบ BusNetwork ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต เรียกง่าย ๆ ว่าทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะควบคุมทั้งหมด

ซึ่งจะมีทั้งซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล DATA ใช้ร่วมกันได้ การควบคุมระบบไฟฟ้าจึงเป็นไปอย่างดี สามารถตรวจสอบสถานะ สั่งการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในอาคารได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบแจ้งเตือนดับเพลิง ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และอื่น ๆ

ซึ่งระบบระบบควบคุมอาคารอัตโนมัตินั้นมีส่วนช่วยในการประหยัดเงินได้ 15% เมื่อเทียบกับการจัดการที่แยกเป็นส่วน พร้อมช่วยลดเรื่องค่ารักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างดี เพราะใช้เครื่องเดียวระบบเดียวแต่ทำงานได้ทุกด้าน ควบคุมได้ทุกส่วน ที่สำคัญระบบนี้ยังช่วยทำให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา ทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างดี

 • ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร : สามารถควบคุมด้านการเปิด / ปิด ควบคุมปลั๊กไฟผ่านหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือจะเปิดไฟให้เราได้แบบอัตโนมัติเวลากลางคืน การปิดไฟได้เองตอนเช้า โดยจะใช้การวัดค่า LUX ของแสงด้วย Lux Sensors
 • ระบบความปลอดภัย การจับการเคลื่อนไหวในอาคาร : สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ เช่น พอมีคนเข้ามาในห้องก็เปิดไฟให้เอาอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนภายในเวลาที่กำหนดก็จะปิดไฟเอง หรือการดูสถานะของหน้าต่าง ประตูได้ว่ามีการเปิดหรือปิดหรือไม่
 • ระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ : สามารถควบคุมการเปิด / ปิดของแอร์ แรงลม ไปจนถึงการปรับอุณหภูมิผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต
 • ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย : สามารถส่งแจ้งเตือนได้ทั้งผ่าน LINE หรือ E – Mail เช่น ลืมเปิดหน้าต่าง หรือประตูทิ้งไว้ตอนกลางคืนก็จะแจ้งเตือนมาบอก

ความสำคัญของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติต่อการดูแลอาคาร

แน่นอนว่าระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ หรือ Building Automation เป็นตัวช่วยในการดูแลควบคุมทุก ๆ ระบบพร้อมกันอย่างดี ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างที่สุดโดยเฉพาะการดูแลอาคารที่มีหลากหลายระบบต้องควบคุม ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานได้ดี ช่วยดึงข้อมูลต่าง ๆ ให้แสดงผลแบบเรียลไทม์ สร้างความแม่นยำสูง แถมยังลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงมนุษย์อย่างเรา ๆ ไปอีก

 • ดูแลเรื่องระบบดับเพลิง
 • ดูแลเรื่องระบบปรับอากาศ หรือ HVAC
 • ดูแลเรื่องระบบสุขาภิบาล
 • ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย
 • ดูแลเรื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง
 • ดูแลเรื่องขนส่งในอาคาร
 • ดูแลเรื่องแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้

“Sauter” อีกอุปกรณ์ในระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ที่ควรรู้จัก

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติจริง ๆ ก็มีหลากหลายอุปกรณ์ หลายระบบให้เลือกด้วยเช่นกัน แต่ที่ดูน่าสนใจคงไม่พ้น “Sauter” หรือเซาเตอร์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการอาคารสถานที่การทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน HTML5 ผ่าน Web Based ซึ่งจัดการควบคุม ดูแลระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร

รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานหรือ AEM (Analytic & Energy Management) ทำให้ลดการใช้กำลังคน ประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งหลายก้าวไปสู่เป้าหมายระดับโลกที่ตั้งใจไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้งาน Sauter ยังทำงานบน Cloud ได้ ช่วยลดต้นทุนในด้านของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพิ่มความสะดวก จึงไม่ควรมองข้ามระบบนี้ไปได้เลยจริง ๆ

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ หรือ BAS (Building Automation) เป็นระบบที่บริหารจัดการภายในอาคารรูปแบบอัตโนมัติ ทำให้ทุก ๆ ระบบทั้งแสงสว่าง การแจ้งเตือน หรือระบบอื่นถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานผ่านพ้นด้วยดี นำไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้